Transplantacja ratuje życie

Zapraszamy do posłuchania kolejnego odcinka podcastu „Głos nauki” z udziałem prorektora ds. rozwoju i współpracy z gospodarką dr. hab. Zbigniewa Pastuszaka, prof. Uczelni.

26 stycznia obchodzimy Dzień Transplantacji, upamiętniający pierwszy w Polsce udany przeszczep nerki. Codziennie kilka osób dowiaduje się, że jedynym ratunkiem dla nich jest transplantacja organu. W jaki sposób przeszczep zmienia życie chorego? Czy po tej trudnej operacji można żyć normalnie?

– (…) Z punktu widzenia pacjenta mogę powiedzieć, że dzięki transplantacji żyję, mogę normalnie pracować, normalnie funkcjonować i od ponad trzech lat realizować dodatkową misję, którą jest promocja postaw protransplantacyjnych w naszym społeczeństwie na poziomie miasta, regionu czy kraju. Przekaz takich osób jak ja, które miały bardzo poważne problemy zdrowotne, najczęściej nie z własnej winy, i przeżywały różne perypetie z nimi związane, ale wróciły do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, w środowiskach pracy, w rodzinach, jest niezwykle ważny dla innych osób, które obecnie chorują albo znajdują się w procesie leczenia – mówi dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. Uczelni.

dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. Uczelni – prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, kierownik Katedry Systemów Informacyjnych i Logistyki z Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości UMCS, przewodniczący Komisji Ekonomii i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk O/Lublin, przewodniczący Rady Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina. Uczestnik i organizator wielu konferencji naukowych w Polsce i za granicą. Laureat licznych międzynarodowych nagród naukowych. Zakres przedmiotowy prowadzonych przez niego badań obejmuje przede wszystkim tematykę dotyczącą logistyki i zarządzania w przedsiębiorstwach.

    Odcinki