Badania dotyczące Europy Wschodniej

Zapraszamy do wysłuchania nowego odcinka podcastu „Głos nauki” z udziałem prof. dra hab. Walentego Baluka – pracownika naukowego Instytutu Nauk o Polityce i Administracji i dyrektora Centrum Europy Wschodniej UMCS. Ekspert opowiada o badaniach i projektach związanych z problematyką Europy Wschodniej.

Prof. dr hab. Walenty Baluk  – absolwent Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskał stopień doktora (2000) i doktora habilitowanego (2007) nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W latach 2000-2011 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań nad Europą Wschodnią w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2011 r. został profesorem w Zakładzie Praw Człowieka na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2014 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego oraz został dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UMCS. Jego zainteresowania naukowe obejmują systemy polityczne, politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz stosunki narodowościowe w państwach Europy Wschodniej.

„Głos nauki” to cykl podcastów o charakterze popularnonaukowym współtworzony z naukowcami i ekspertami z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W poszczególnych odcinkach prezentowane są ciekawe zagadnienia z różnych dziedzin. Krótkie prelekcje i rozmowy pomogą każdemu zainteresowanemu poszerzyć horyzonty i dostarczą dawki wiedzy, którą można się podzielić z innymi.

Wszystkich pracowników naukowych, doktorantów i studentów gorąco zachęcamy do współtworzenia podcastów! Osoby zainteresowane udziałem w inicjatywie w roli eksperta dzielącego się swoją wiedzą prosimy o zapoznanie się z treściami w zakładce Informacje i formularz zgłoszeniowy oraz przesłanie zgłoszenia. Zapraszamy do współpracy!

Fot. Bartosz Proll

    Odcinki

    Autor
    Agnieszka Stańczak
    Data dodania
    27 kwietnia 2021