Nowe studia międzykierunkowe "Matematyka i finanse"

Tytuł projektu/nr umowy:
Nowe studia międzykierunkowe „Matematyka i Finanse”/ Umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-164/12-00

Jednostka organizacyjna:
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Wartość projektu:
1 470 206,75 PLN

Termin realizacji:
01.11.2012 - 31.10.2015