Narodowa Reprezentacja Akademicka

Tytuł projektu: „Narodowa Reprezentacja Akademicka”

Nr umowy: MNiSW/BPM/2020/40/NRA

Jednostka organizacyjna: Centrum Promocji, Biuro Sportu

Wartość projektu: 19 800,00 PLN

Termin realizacji: 21.07.2020 - 31.12.2020

Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyższegoNarodowa Reprezentacja Akademicka