Monitoring środowiska przyrodniczego Roztocza Środkowego

 

Monitoring środowiska przyrodniczego Roztocza Środkowego, prowadzony w Roztoczańskiej Stacji Naukowej UMCS w Guciowie koło Zwierzyńca, w ramach Katedry Hydrologii i Klimatologii (koordynatorzy: dr hab. Jan Rodzik, prof. UMCS; dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS; dr Krzysztof Siwek), obejmuje obecnie:

 • rejestrację elementów pogody w oparciu o automatyczną stację meteorologiczną;
 • pomiary spływu wody i spłukiwania gleby z 5 ekranowanych poletek o różnym użytkowaniu;
 • zbieranie prób wody z opadów atmosferycznych do pomiarów składu chemicznego;
 • automatyczną rejestrację stanów wody za pomocą rejestratorów Thalimedes OTT w 10 stanowiskach na górnym Wieprzu i Szumie oraz ich dopływach z poborem prób wody w celu określenia transportu fluwialnego.

Wybrane publikacje:

 • Chmiel S., Hałas S., Pieńkos T., Głowacki S., Maciejewska E., Polkowska Ż., Sposób J., Trembaczowski A., 2015: CO2 emission to the atmosphere from carbonate waters: the study case of the Lublin Upland and Roztocze regions. Ecological Chemistry and Engineering. Vol. 22/4, 499-511.
 • Demczuk P., Stępniewski K., Rodzik J., 2016; Zmienność i zróżnicowanie opadu i transportu eolicznego w Guciowie (Roztocze Środkowe) w latach 1997-2010. [w:] J. Święchowicz, A. Michno (red.) Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. IGiGP UJ, Kraków, 211-230.
 • Pidek I.A., Żuraw B., Stępniewski K., Maciejewska E., Rodzik J., 2015; Monitoring pyłkowy jako narzędzie do interpretacji zmian krajobrazu i klimatu Roztocza. Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 16, 57-65.
 • Rodzik J., Stępniewski K., 2009; Roztoczańska Stacja Naukowa UMCS w Guciowie – program badawczy i jego realizacja. [w:] Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki), Warsztaty Geomorfologiczne, Lublin-Guciów, 9-12 września 2009, 73-81.
 • Stępniewski K., 2018: Longitudinal variability of runoff and fluvial transport in the Upper Wieprz River (in the Central Roztocze Region). Acta Sci. Pol. Form. Cir. 17.1 (2018), 205-216.
 • Stępniewski K., Demczuk P., Rodzik J., Siwek K., 2010; Związki między opadem deszczu a spływem powierzchniowym i spłukiwaniem gleby na poletkach doświadczalnych o różnym użytkowaniu (Guciów – Roztocze Środkowe). Prace i Studia Geogr. WGiSR UW, 45, WUW, 229-241
 • Weryszko-Chmielewska E., Piotrowska-Weryszko K., Sulborska A., Żuraw B., Dmitruk M., Stępniewski K., Pogorzelec M., Voloshchuk K., 2017; Assessment of Salix spp. pollen availability to insects based on aerobiological investigations. Acta Agrobot. 70(2), 1717.

 

System poletek doświadczalnych w RSN w Guciowie – w tle stacja meteorologiczna (fot. J. Rodzik) 
Polowe pomiary właściwości fizykochemicznych wody z Kryniczanki w przekroju Dominikanówka przez mgr inż. Ewę Maciejewską (fot. K. Stępniewski) 
Pomiar przepływu Wieprza w Guciowie przez mgr K. Stępniewskiego (fot. E. Maciejewska)