Mikroskop polaryzacyjny - Leica DM 2500P

Mikroskop polaryzacyjny do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym - Leica DM 2500P

  • analizy fazowe układów optycznie aktywnych w tym badania mineralogiczno – petrologiczne: identyfikacja faz krystalicznych, badania wielkości i rozmieszczenia kryształów w kompozytach, skałach, cementach, materiale biogenicznym, metalurgicznym itp., szukanie inkluzji, analiza procesów wtórnych w wyżej wymienionych materiałach

  • badania  w świetle przechodzącym i odbitym (w tym spolaryzowanym) z możliwością dokumentacji obrazu za pomocą kamery CCD

  • koordynator:  dr inż. Miłosz Huber (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji)