Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu "Ochrona własności intelektualnej"

Tytuł projektu/nr umowy:
Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej” / Umowa nr UDA.POKL.04.02.00-00-023/09-01

Jednostka organizacyjna:
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS

Wartość projektu:
1 921 066,70 PLN

Termin realizacji:
01.08.2010 – 31.10.2015