KATEDRA KOMUNIKACJI MEDIALNEJ

Adres

ul. Głęboka 45, pok. A 5.36
20-612 Lublin

Kontakt

Godziny dyżurów

 

  

 

Jan Pleszczyński

Konsultacje w semestrze letnim

W trybie on-line (Teams, kod dostępu: es8tizg) - po ustaleniu terminu via mail: jan.pleszczynski@umcs.pl 

(można też umówić się na konsultacje stacjonarne)

 

Grażyna Stachyra

 

Dyżury w semestrze zimowym:

online po wcześniejszym powiadomieniu mailowym grazyna.stachyra@mail.umcs.pl

 

 

 

Opis

W 2009 roku nasz zespół, wówczas w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Stępnik (jako kierownik), dr Elżbieta Pawlak-Hejno (wówczas jeszcze magister), dr hab. Magdalena Piechota, dr hab. Jan Pleszczyński i dr hab. Grażyna Stachyra (cała trójka była przed habilitacją) opuścił Wydział Humanistyczny i poszerzył struktury ówczesnego Wydziału Politologii UMCS jako Zakład Komunikacji Społecznej.

 

Od 2019 roku tworzymy Katedrę Komunikacji Medialnej na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa, którą kieruje dr hab. Grażyna Stachyra. Do naszego dołączyły dr Magdalena Pataj (w 2017 r.), zaś w 2019 r. dr hab. Małgorzata Stępnik i dr Ewa Bulisz.

 

Pola badawcze zespołu obejmują historię prasy, dyskurs medialny współczesnych tekstów reportażowych, edurozrywkę, komunikowanie o zdrowiu, marketing społeczny, praktykę i teorię prozodii medialnej. W sferze naszych zainteresowań pozostaje epistemologia, ontologia i aksjologia mediów, multimodalność perswazyjnych komunikatów, storytelling, genologia, a także filozofia i krytyka sztuki.

 

Piszemy książki, m.in.:Sienkiewicz globalny (K. Stępnik), Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna (J. Pleszczyński), Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku. (M. Stępnik), , Bojownice czy wariatki? Obraz sufrażystek angielskich w prasie polskiej 1911-1914 (E. Pawlak-Hejno). Publikujemy w prestiżowych czasopismach, jak  „Media Culture & Society”, czy „European Journal of Communication”; nasze teksty ukazują się w renomowanych wydawnictwach, jak Sage, czy Routledge (G. Stachyra).

 

Oprócz działalności naukowo-badawczej rozwijamy nasze pasje, których efektem są ciekawe projekty społeczne, jak Szkoła Społecznej Uważności – kompetencje dziennikarskie kluczem w zawodowym starcie (E. Pawlak-Hejno), z kursem tworzenia opowieści (www.ssu.com.pl).

Prowadzimy Pracownię Badań nad Reportażem, która popularyzuje tę pojemną i twórczą formę poprzez konkursy dla młodzieży szkół średnich, a także poprzez organizację konferencji naukowych, które gromadzą badaczy gatunku z całej Polski (M. Piechota).

 

Z naszym udziałem powstają programy w mediach: np. materiały reporterskie w „Panoramie Lubelskiej”, reportaże w cyklu „Zdarzenia. Magazyn reporterów”, czy „Polacy na ratunek Żydom” czy „Reportaż na deser” (E. Bulisz).

Jesteśmy ekspertami kompetencji komunikacyjnych, np. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (M. Piechota). Bywamy też nagradzani, np. wyróżnieniami Rektora Uniwersytetu  Warszawskiego (J. Pleszczyński), czy Akademickim Laurem Dziennikarskim (E. Bulisz).