Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Elżbieta Pawlak-Hejno

dr Elżbieta Pawlak-Hejno
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA KOMUNIKACJI MEDIALNEJ
Telefon
815376049
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Szanowni Państwo,


 


 w związku ze zmianami w planie zajęć na konslutacje stacjonrane zapraszam od 15 listopada od 8.30-9.30 do pokoju A. 5.35. 


Konsultacje on-line odbywam po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym z Państwem. 


 


Pozdrawiam 


Elżbieta Pawlak-Hejno 


 

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Elżbieta Pawlak-Hejno, adiunkt w Katedrze Komunikacji Medialnej. Absolwentka filologii polskiej oraz podyplomowych studiów z zakresu retoryki stosowanej, kompetencji menedżerskich oraz promocji nauki.

Fot. Bartosz Proll

Orcid ID https://orcid.org/0000-0003-4731-363X

A teraz przedstawię się w akcji: 

Dydaktycznej: Film w ramach projektu "Projekt edukacji medialnej Polskiego Radia Lublin" - https://www.youtube.com/watch?v=Ngwh4XW2yE0

Medialnej: Rozmowa z Ewą Bulisz o etykiecie na wakacjach 7 lipca 2023 r. od 14.05 - https://lublin.tvp.pl/71119395/7-lipca-2023

Hobbystycznej: Jak świętować dzień kobiet? - https://www.umcs.pl/pl/komentarze-eksperckie,22097,jak-swietowac-dzien-kobiet-komentarz-ekspercki,128623.chtm

Organizacyjnej: https://www.youtube.com/watch?v=haoGdHkLctk

                          https://www.youtube.com/watch?v=PW24FujKt-g&t=24s


Dyscyplina naukowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach/communication and media studies. 

Zainteresowania badawcze: prasoznawstwo i historia prasy, retoryka w komunikacji społecznej, savoir vivre i etykieta, creative writing. 

Lecturer in the Department of Media Communication, Faculty of Political Science and Journalism, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland. Scientific interests: Polish press before World War I, history of women, rhetoric and creative writing. 

E. Pawlak-Hejno, Fighters or Lunatics? The Image of English Suffragists in the Polish Press in 1911-1914.

Grant:

Narodowe Centrum Nauki Miniatura 5. Numer projektu: 2021/05/X/HS3/00654

Realizacja grantu Mikro innowacje - makro korzyści na innowację społeczną Szkoła Społecznej Uważności - kompetencje dziennikarskie kluczem do sukcesu w zawodowy start. Grant realizowany z Lubelską Fundacją Rozwoju, wspierany przez Ministerstwo Rozwoju i Europejski Fundusz Społeczny. Pomysłodawca i koordynator merytoryczny projektu.

Zaprszam na stronę warsztatów:

http://ssu.com.pl/

 

Media o projekcie:

Radio Centrum:

https://centrum.fm/w-lublinie-odbyl-sie-dzien-innowacji?fbclid=IwAR01D1lZj25PD-qn2S5Fagq-RdHdvkRVQt3sVO4utzHAMQsFtrf8qq-usQg

Radio Lublin:

https://radio.lublin.pl/2019/06/wsparcie-mlodziezy-na-rynku-pracy-innowacyjne-projekty-w-lublinie/?fbclid=IwAR1xmxA01-lK70RlZb9p4UtZiRT9hJsFycSZDOySkW6nU7DDCZ16LRjPSqY

Panorama Lubelska TVP:

https://lublin.tvp.pl/43065651/dzien-innowacji-spolecznych?fbclid=IwAR2y5VAVX4M8StgEe80APvd5d0LD6w-ctCOI0wnO0BPnBCnD7UPKAhXE_hk

 

Publikacje

Monografia

E. Pawlak-Hejno, Bojowinice czy wariatki? Obraz sufrażystek angielskich w prasie polskiej (1911-1914), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.

Artykuły 

Pawlak-Hejno, Elżbieta. 2023. „Z takimi patronami można iść na koniec świata. Strategie retoryczne stosowane w crowdfundingu na wybranych przykładach z serwisu Patronite.pl””. "Res Rhetorica" 10 (3): 81-99. https://doi.org/10.29107/rr2023.3.5, dostępne na: file:///C:/Users/admin/Downloads/05_RRnr3-2023_VARIA_Pawlak-Hejno.pdf

Pawlak-Hejno Elżbieta Maria, W: Wokół historii (i) komunikacji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Michowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, 2022, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s.232-340, ISBN 978-83-227-9599-6.

E. Pawlak-Hejno, Crowdfunding jako środek promocji. Toposy retoryczne w kampanii "Tortoise - Open journalism - a different kind of newsroom" na platformie Kickstarter (2018), "Media. Biznes. Kultura" 2022, nr 2 (13), s. 185-198.  

E. Pawlak-Hejno, Funkcje pejzażu dźwiękowego w polskim reportażu literackim, "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2020, t. 63, nr 4, s. 117-131.  

E. Pawlak-Hejno, Reportaże Marceliny Kulikowskiej "Z wędrówek po kraju" (1911), w: Komunikowanie polityk(i) w literaturze i w mediach, red. M. Pataj, E. Pawlak-Hejno, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021, s. 305-317.

E. Pawlak-Hejno, Zamiast posłowia. Reportaż jako Szkoła Społecznej Uważności, w: Trzydzieści. Polska w reportażu, reportaż w Polsce po 1989 roku, red. E. Pawlak-Hejno, M. Piechota, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020.

E. Pawlak-Hejno, Kompetencje reportera na rynku pracy na podstawie analizy materiałów projektu Szkoły Społecznej Uważności, "Polityka i Społeczeństwo" 2019, nr 4(17), s. 68-86. DOI: https://doi.org/10.15584/polispol.2019.4.5.

 E. Pawlak-Hejno, Medialny storytelling (na przykładzie doniesień o wyprawie na Nanga Parbat Tomasza Mackiewicza i Elisabeth Revol), [w:] Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami, tom II, pod red. Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2019, s. 123-142.

E. Pawlak-Hejno, Marketing Web Writing and Rhetoric, "Linguistische Treffen in Wrocław" 2019, nr 15, s. 185-197. DOI: 10.23817/lingtreff.15-15

E. Pawlak-Hejno, Rhetorical strategies used in representations of English women's suffrage activists in the Polish press before the outbreak of the First World War, "Women's History" 2019, v. 2, nr 12, s. 4-12. https://womenshistorynetwork.org/wp-content/uploads/2019/04/wh_spring19_02_12.pdf

E. Pawlak-Hejno, Kiedy kobiecość nie jest oczywista – kontrowersje wokół płci zawodniczek w kontekście Igrzysk Olimpijskich, „Zeszyty Naukowe KUL” 2017, nr 2, s. 141-160.

E. Pawlak-Hejno, Sufrażystki angielskie w prasie kobiecej na przykładzie czasopisma „Bluszcz” [w:] KOBIETY NIEPOKORNE. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki. Herstorie. pod red. Izabeli Desperak oraz Ingi B. Kuźmy, WUŁ, Łodź 2017, s. 23-32.

 E. Pawlak-Hejno, Głosu kobietom! – środki przekonywania polskich sufrażystek w publicystyce „Steru” (1907), „Res Rhetorica” 2016, nr 2, s. 37-51, ISSN 2392-3113, http://www.resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/139

 

Współredakcje:

Argumentacja w retoryce, "Res Rhetorica" 2023, t.10, nr 2, https://resrhetorica.com/index.php/RR

Retoryka wizerunku publicznego/ Rhetoric of the Public Image, "Res Rhetorica" 2022, t.9, nr 2, https://resrhetorica.com/.

Komunikowanie polityk(i) w literaturze i w mediach, red. M. Pataj, E. Pawlak-Hejno, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, Lublin 2021.

Rhetoric of American Identities/Retoryka amerykańskich tożsamości, "Res Rhetorica" 2020, t. 7, nr 2,  https://resrhetorica.com/

Trzydzieści. Polska w reportażu, reportaż w Polsce po 1989 roku, red. E. Pawlak-Hejno, M. Piechota, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020.

Retoryka mediów: USA/ Rhetoric of media: USA, "Res Rhetorica" 2018, vol 5. nr 2, https://resrhetorica.com/index.php/RR/issue/view/16

Recenzje, sprawozdania, głosy:

Pawlak-Hejno, Elżbieta, i Anna Bendrat. 2021. „Sprawozdanie/Report: The International Conference Media in America, America in Media (March 23-24, 2023, UMCS/online), "Res Rhetorica" 10 (2):154-56, https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/764/396

Pawlak-Hejno, Elżbieta. 2022. Retoryczne wyzwania w prowadzeniu zajęć on-line - cz. 2 podsumowania, "Res Rhetorica" 9 (2). https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/681

Pawlak-Hejno, Elżbieta. 2020. „Retoryczne Wyzwania W Prowadzeniu zajęć on-Line – wielogłos”. "Res Rhetorica" 7 (2). https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/498, s. 135-149.

Pawlak-Hejno, Elżbieta. 2019. „Recenzja/Review: Retoryka W Praktyce Medialnej, Red. A. Kwiatkowska, M. Sztyber, Wydział Dziennikarstwa Informacji I Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2017, Ss. 212”. "Res Rhetorica" 6 (4). https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/399, s.99-102.

Pawlak-Hejno, Elżbieta. 2018. „Recenzja/Review: Retoryka Wizerunku Medialnego Red. A. Budzyńska-Daca, A. Kampka, K. Molek-Kozakowska, Warszawa 2016, Polskie Towarzystwo Retoryczne”. "Res Rhetorica" 5 (1). https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/264 s. 102-105.

Pawlak-Hejno, Elżbieta, i Anna Bendrat. 2021. „Sprawozdanie/Report: The International Conference Media in America, America in Media (March 25-26, 2021) and the Polish Rhetoric Society International Doctoral Workshop (March 22, 2021), Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland”. "Res Rhetorica" 8 (2):144-46. https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/578, s.144-146.

Pawlak-Hejno, Elżbieta. 2017. „Sprawozdanie Z ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Media W Ameryce. Ameryka W mediach"”. "Res Rhetorica" 4 (2). https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/209, s.83-87.

Konferencja Media in America. America in Media 

https://mediainamericaconference.wordpress.com/

Inne:

E. Pawlak-Hejno, Ziemia garbowska w limeryku, w: Ewa Matraszek-Wiśniewska, Limeryki z Garbowa, nie z Afryki, Garbów 2023.