Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grażyna Stachyra

dr hab. Grażyna Stachyra
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA KOMUNIKACJI MEDIALNEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Dyżury w semestrze letnim:


Poniedziałek 12.50 - 14.20  p. 215 (od 11 maja hall przed Radio Centrum, Chatka Żaka)


Wtorek        12.50 - 14.20  p. 215 


 


Grażyna Stachyra


 


 

Adres

Wydział Politologii UMCS, Zakład Komunikacji Społecznej, Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Grażyna Stachyra (Ph.D.) is associate professor of Social Communication at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. She was (from 2012- 2018) a Vice-chair of Radio Research Section at ECREA (European Communication Research and Education Association) and a member of Radio Section of Polish Communication Association. She is also a trainer of voice emission, NGO consultant and former radio journalist (i.e. Head of News Department at Radio Centrum in Lublin). Her research interests include anthropological contexts of radio communication, radio aesthetics, the theory of radio genres and convergence process in modern radio among others.

 • Doktor habilitowana w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
 • Doktor nauk humanistycznych o specjalności komunikacja medialna
 • Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii UMCS w Lublinie
 • Wcieprzewodnicząca Radio Research Section w European Communication Research and Education Association
 • Redaktor Radio, Sound & Society Journal
 • Przewodnicząca Sekcji "Radio" Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
 • Przewodnicząca Rady Programowej Polskiego Radia Lublin S.A.
 • Członkini Komitetu Redakcyjnego International Journal of Management, Knowledge and Learning
 • Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 • Absolwentka Podyplomowych Studiów Dziennikarskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
 • Absolwentka podyplomowych Studiów Emisji Głosu na UMCS 
 • Ma za sobą wieloletnią praktykę w radiu publicznym, społecznym i komercyjnym, trener emisji głosu dla dziennikarzy. 

Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje:

 • Gatunki audycji w radiu sformatowanym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008

 • Rozrywka w mediach i komunikacji społecznej. Wybrane zagadnienia, P. Nowak. M. Piechota, G. Stachyra, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2012

 • Radio i społeczeństwo, G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011

 • Radio – Community, Challenges, Aesthetics, (ed.) G. Stachyra, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013

 • The Radio Plays Games [w:] European Journal of Communication, Volume 27 (3) 2012, London: Sage , pp. 241-256

 • Radio tuned for work. Draft of research, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K: Politologia, Vol. XX, 1, 2013, s. 231-251

 • The communicational aspects of radio convergence process – remarks upon “the radio on vision” and web-radio,      in: Convergence: Media in Future, (eds.) A. Baczyński, M. Drożdż, IDIKS UPJPII, Cracow 2012, s. 179-197.

 • The Radio afterlife. Three spheres of communication and community,[ in:] Oliveira, M., Portela, P., Santos, L.A. (2012) (Eds.), Radio evolution, Conference ProceedingsISBN 978-989-97244-9-5, pp. 393-403 http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/radioevolution 

 • Radio charitainment. A case study of Radio Eska’s campaign  ‘We undress to dress’ [w:] G. Stachyra (ed.),  Radio – Community, Challenges, Aesthetics, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013

 • Radio jako przestrzeń dla rytuału [w:] Media. Kultura. Komunikacja Społeczna, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, No 9 2013, s. 9-23.

 • Radio Wnet: From mainstream to grassroots. A case study of productive listeners, [w:] Radio Audiences and Participation in the Age of Network Society, eds. T. Bonini, B. Monclùs (eds.), Routledge 2015 

 • G. Stachyra, S. Jędrzejewski, The image of the aged in the Polish Radio. Towards social inclusion, Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2014, (eds) Irena Carpentier Reifova and Tereza Pavlickova, Cambridge Scholars Publishing, 2014 s. 27-33. http://www.cambridgescholars.com/download/sample/61936
 • Radio w środowisku pracy, „Humanizacja Pracy” 4(278), Płock 2014, s. 133-147.

 • Listeners’ obligations in ‘expression seeking’ radio dialogues, [w:] Radio: the Resilient Medium, eds.M. Oliveira, G. Stachyra, G. Starkey, Centre for Research in Media and Cultural Studies, University of Sunderland 2014.

 • Radio in the workplace. A liminal medium between work and leisure, [w:] Media Culture & Society, Vol. 1(18) 2015, London: Sage.

 • Transformations of radio aesthetics,International Journal "Culture", No 11, 2015, pp. 191-200.

 • Polityczność radia w kontekście jego historii, technologii i estetyki, [w:] G. Pietruszewska-Kobiela, A. Regiewicz,  G. Stachyra, A. Żywiołek, Polityczność mediów, seria: Audiowizualne aspekty kultury w ponowoczesności, t. IV, Toruń 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 73-150.
 • Podcasting w perspektywie specyfiki produkcji radiowej, "Media Kultura Komunikacja Społeczna", 12 (4) 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, s. 71-89.
 • Podcasting jako technologia audio. Perspektywy rozwoju, „Studia Medioznawcze” 1 (68) 2017, s. 29-41.
 • Radiowy phone-in jako forma gatunkotwórcza, Gatunki w mediach elektronicznych, Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, T. 2 serii Współczesne Media, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS 2017, s. 35-53.
 • Perspektywy badania współczesnej genologii radiowej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica". Medium radiowe w oczach współczesnych badaczy. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Pleszkun-Olejniczakowej, 1(39) 2017, s. 49-70.
 • Talking for the prize. Dialogue Macrogame Theory as the frame for the radio game show dialogues, „Studia Medioznawcze” 2(73) 2018, s. 71-81.
 • The theory of parasocial interaction (intimacy at a distance) in communication practices of contemporary radio, w: Stachyra, G; Oliveira, M. & Bonini, T. (Eds.) Radio Relations. Policies and aesthetics of the medium, Cambridge Scholars Publishing, pp. 93-113.

  Public radio and the problem of demographic change. The presenters’ perspective on senior citizens’ well-being factors  in Polish Radio programmes, Central European Journal of Communication, vol. 11, No 2 (21), Fall 2018, s. 198-217. DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.11.2(21).6

 • Leena Ripatti-TorniainenGrażyna Stachyra, The human core of the public realm: women prisoners’ performed ‘radio’ at the Majdanek concentration camp, „Media Culture & Society”, 9 May 2019, Open Access: https://doi.org/10.1177/0163443719848584