Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jan Pleszczyński

dr hab. Jan Pleszczyński
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA KOMUNIKACJI MEDIALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

  


Konsultacje we wrześniu


wtorek, 19 września 8.30-9.30, p. 5.21.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 45, p. A.5.21
20-612 Lublin

O sobie

 

Urodziłem się w 1958 r. Lublinie i nigdy nie opuszczałem tego miasta na dłużej.

Po uzyskaniu w 1976 r. matury w II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego studiowałem biologię na UMCS (specjalność biologia molekularna; opiekunem naukowym mojej pracy magisterskiej był dr Nikodem Grankowski). W 1981 r. podjąłem na KUL studia filozoficzne, ze statusem "wolnego słuchacza".

W latach 1981-1988 pracowałem m.in. jako pracownik naukowo-techniczny w Zakładzie Mikrobiologii UMCS, nauczyciel w szkole podstawowej, korepetytor, osiedlowy dozorca, drukarz wydawnictw niezależnych, instruktor szachowy w AZS UMCS i LDK. W 1989 r. byłem społecznym asystentem dr. Adama Stanowskiego (późniejszego senatora RP).

Pod opieką ks. prof. Zygmunta Hajduka ukończyłem studia doktoranckie z filozofii na KUL (1986-1989), ale dopiero w 1997 r. uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy pt. Filozoficzna rekonstrukcja tzw. ewolucyjnej teorii poznania (jednym z recenzentów był ks. prof. Józef Życiński). 

W 1989 r. odbyłem staż naukowy na Uniwersytecie w Wiedniu (u prof. Ruperta Riedla, zoologa ewolucyjnego i filozofa), w 1990, jako stypendysta Thomson Foundation, staż dziennikarski w Oxford Mail (pod opieką red. Eddiego Dullera). 

W latach 1990-2003 pracowałem jako dziennikarz i redaktor lubelskiej edycji „Gazety Wyborczej”. Publikowałem też m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Solidarność”. Przez dwa lata pracowałem także, w niepełnym wymiarze godzin, w lubelskim oddziale PAN jako redaktor i pracownik techniczny. 

Od 2003 r. pracuję na UMCS; zajmuję się filozofią komunikacji (dyscyplina: nauki o komunikacji społecznej i mediach).

Habilitację uzyskałem na Wydziale Politologii w 2014 r. na podstawie monografii Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna. Książka ta otrzymała wyróżnienie rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Obecnie pracuję w Katedrze Komunikacji Medialnej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Jestem autorem wywiadu – rzeki z o. Aleksandrem Hauke-Ligowskim pt. Błogosławiony kłopot myślenia (w 2008 r. wywiad uzyskał nominację do nagrody im. Bolesława Prusa, przyznawanej przez lubelski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich).

Wciąż (jeszcze) bawią mnie szachy, narty, górskie wycieczki z liną i bez, skały, rower, tenis i kyokushin.

Jedyne odznaczenie, jakie posiadam, to Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Województwa Lubelskiego", którą otrzymałem w 25 rocznicę "wyborów czerwcowych w 1989 r.". 


Działalność naukowa

Książki autorskie

Etyka dziennikarska i dziennikarstwa, Difin, Warszawa 2015.

Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna, UMCS, Lublin 2013.

Etyka dziennikarska, Difin, Warszawa 2007.

 

 ... oraz: 

Błogosławiony kłopot myślenia. Z o. Aleksandrem Hauke-Ligowskim OP rozmawia Jan Pleszczyński, Norbertinum, Lublin 2007.

 

Książki redagowane 

Etyka dziennikarstwa. Edukacja – teoria – praktyka, UMCS, Lublin 2012 (z Elżbietą Pawlak-Hejno).

 

Publikacje (od 2017 r.)

Komunikologia znaturalizowana, [w:] red. A. Barańska-Szmitko, A. Filipczak-Białkowska, Teorie i praktyki komunikacji (2), s. 261-276, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2023.

Logiki mediów a dziennikarstwo informacyjne, "Mediatization Studies", 2022, vol. 6, s. 85-104 (współautorka Ewa Nowak-Teter).

Naturalny i technologiczny racjomorfizm w komunikacji (w kontekście niektórych idei Konrada Lorenza i Stanisława Lema), "Filozofia i Nauka", 2022, t. 10, s. 51-65.

Natural and Technological Ratiomorphism in Communication (In the Context of some Ideas by Konrad Lorenz and Stanisław Lem), "Filozofia i Nauka", 2022, t. 10, Appendix, s. 1-16.

Cyfrowe agory bez Sokratesa, czyli e-dyskursy medialne, [w:] red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Współczesne dyskursy medialne, , t. 1., s. 31-46. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2022.

O przesunięciu gnozeologicznym we współczesnej komunikacji. Historia i reportaż, [w:] red. M. Pataj, E. Pawlak-Hejno, Komunikowanie polityk(i) w literaturze i w mediach, Wydaawnictwo UMCS 2021, s. 207-226.

Contemporary communication and ratiomorphization of meaning, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Litteraria Polonica” 3(58), 2020, s. 55-76.

A priori, racjomorfizm i sprawczość we współczesnej komunikacji, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis/Studia de Cultura” 12(2), 2020, s. 4-17.

A-priori w epoce e-komunikacji, [w:] red. G. Habrajska, Teorie i praktyki komunikacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020, s. 281-300. 

Post-prawda i post-fałsz w epistemologii i komunikacji, [w:] red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Słowo-Historia, historie w słowach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019, s. 273 – 291.

Aksjo- i racjomorfizm a emocjonalna i poznawcza wrażliwość, „Kultura Współczesna” 4(103) 2018, s. 91-101.

Racjomorfizm i racjonalność w tak zwanym komunikowaniu politycznym, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio K, nr 1(25) 2018, s. 7-24.

Odmienność. Kiedy inny staje się obcym, [w:] red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Obcy/Inny – propozycje aplikacji pojęciowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 181-196.

Dźwięk i muzyka: między racjomorficznością a racjonalnością, [w:] red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Multimodalność mediów drukowanych. Zagadnienia ogólne i teoretyczne, t. 1 (Współczesne media 9), UMCS, Lublin 2018, s. 35-54.

Przesunięcie gnozeologiczne w komunikacji, [w:] red. D. Lewiński, K. Stasiuk-Krajewska, R. Wróblewski,  Media. Komunikacja. Kultura, Libron, Kraków/Wrocław 2017, s. 311-328.