Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jan Pleszczyński

dr hab. Jan Pleszczyński
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA KOMUNIKACJI MEDIALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

  


Konsultacje w semestrze letnim (pok. 215) 


poniedziałki, g. 14.30 - 16


wtorki, g. 9.30 - 11  


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

 

Autor książek:

Etyka dziennikarska i dziennikarstwa, Difin, Warszawa 2015.

Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna, UMCS, Lublin 2013.

Etyka dziennikarska, Difin, Warszawa 2007.

Błogosławiony kłopot myślenia. Jan Pleszczyński rozmawia z o. Aleksandrem Hauke-Ligowskim, Norbertinum, Lublin 2007.  

 

 

Absolwent biologii UMCS (1981).

Po studiach pracował m.in. jako nauczyciel w szkole podstawowej, osiedlowy dozorca, drukarz wydawnictw niezależnych, instruktor szachowy w AZS UMCS i LDK.

 

Odbył studia doktoranckie z filozofii na KUL (1986-1989), w 1997 r. obronił doktorat z filozofii (Filozoficzna rekonstrukcja tzw. ewolucyjnej teorii poznania). 

W 1989 r. odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Wiedniu (u prof. Ruperta Riedla), w 1990 staż dziennikarski w "Oxford Mail", jako stypendysta Thomson Foundation. 

W latach 1990-2003 dziennikarz i redaktor lubelskiego oddziału „Gazety Wyborczej”. Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Przeglądzie Powszechnym”, „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Solidarność”.

Od 2003 r. pracuje na UMCS; zajmuje się filozofią komunikacji i mediów. Habilitację uzyskał na Wydziale Politologii UMCS w 2014 r. na podstawie monografii Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna, która otrzymała wyróżnienie rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.

Obecnie pracuje w Katedrze Komunikacji Medialnej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Jest autorem wywiadu – rzeki z o. Aleksandrem Hauke-Ligowskim pt. Błogosławiony kłopot myślenia (w 2008 r. nominowanego do nagrody im. Bolesława Prusa, przyznawanej przez lubelski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich) oraz książki Etyka dziennikarska i dziennikarstwa.

 

Dysycplina: nauka o komunikacji społecznej i mediach