Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewa Bulisz

dr Ewa Bulisz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA KOMUNIKACJI MEDIALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Szanowni Państwo, w związku z Zarządzeniem Rektora UMCS, uprzejmie informuję, że  nie krócej niż do 15 kwietnia 2020 r., wszystkie prowadzone przeze mnie zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie zdalnej na Wirtualnym Kampusie UMCS. Uśmiech


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Wydział Politologii UMCS, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Medialnej
20-080 Lublin

O sobie

dr n. hum. Ewa Bulisz, językoznawca i medioznawca, adiukt w Katedrze Komunikacji Medialnej, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie.

Absolwentka filologii polskiej (specjalizajca: redaktorsko-medialna, logopedyczna, nauczycielska) oraz kulturoznawstwa (specjalizacja medioznawcza) na Wydziale Humanistycznym UMCS, a także absolwentka stosunków międzynarodowych (specjalizacja: projekty międzynarodowe) na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Rozprawę doktorską pt. Gatunkowe ukształtowanie współczesnej prasy kobiecej, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Wojtak, obroniła z wyróżnieniem.

Dyscyplina naukowa: nauki o mediach.

Zainteresowania naukowe: genologia, gatunki dziennikarskie (gatunki prasowe i telewizyjne), język i komunikacja, komunikacja wizualna, historia prasy, prasoznawstwo, kreowanie wizerunku w mediach, poradnictwo, reklama, tekst w mediach, scenopisarstwo oraz rozwój umiejętności miękkich.

Członkostwo w instytucjach naukowych: Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej.

Doświadczenie zawodowe: redaktor / reporter m.in. TVP3 Lublin, TV UMCS, "Gazety Wyborczej", Stylemag.pl. W latach 2014-2016 redaktor naczelna czasopisma naukowego "Acta Humana".

Wyróżnienia: Akademicki Laur Dziennikarski AKLAUD Młodych za profesjonalizm w pracy w mediach.


Działalność naukowa

Artykuły:

 1. Redukcjonizm genologiczny we współczesnej prasie poradnikowej dla kobiet, ,,Stylistyka” XXIII 2014.
 2. Ku pamięci nienekrologicznie, ,,Acta Humana”, t. V 2014.
 3. Kreatywność genologiczna we współczesnej prasie dla kobiet na przykładzie edytoriali prasowych, [w:] Kreatywność językowa w komunikowaniu (się), red. K. Burska, B. Cieśla, Łódź 2014.
 4. Poradnictwo we współczesnej prasie kobiecej na przykładzie miesięcznika ,,Dobre Rady” – analiza genologiczna, [w:] Media a Wartości. Media lokalne i ogólnopolskie, red. M. Gabryś-Sławińska, K. Dybowska, Biała Podlaska 2014.
 5. Przełamywanie stereotypu pani domu w prasie poradnikowej dla kobiet na przykładzie analizy miesięcznika ,,Świat Kobiety”,[w:] (Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej. Kobiety w sferze publicznej. Teoria i praktyka, red. M. Pataj, Toruń 2014.
 6. Realizacje konwencji gatunkowych w prasie kobiecej na przykładzie ,,Poradnika Domowego”, [w:] Młodzi o języku, red. M. Kresa, Warszawa 2014.
 7. Wartości i wartościowanie w prasie poradnikowej dla kobiet na przykładzie miesięcznika ,,Dobre Rady”, [w:] Współczesne media, t. 5, Wartości w mediach. Wartości mediów, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2014.
 8. Medialny obraz świata kreowany przez prasę plotkarską (na przykładzie analizy dwutygodników ,,Party” oraz ,,Show”), [w:] Współczesne media, t. 6, Medialny obraz świata, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2015.
 9. Przełamywanie kodów gatunkowych w wybranych tekstach z prasy kobiecej, [w:] Media a wartości, red. M. Gabryś-Sławińska, K. Dybowska, Biała Podlaska 2015.
 10. Sylwetki kobiet publikowane w tygodniku ,,Wysokie Obcasy”, [w:] Kobiety w sferze publicznej. Teoria i praktyka, red. M. Pataj, Toruń 2015.
 11. Gazeta z kolekcji utkana, [w:] Porozmawiajmy o gatunkach – artystycznych i użytkowych, red. E. Bulisz, M. Wojtak, Lublin 2015.
 12. Realizacje konwencji gatunkowych w polskiej prasie typu people (na przykładzie dwutygodnika ,,Viva!”), ,,Acta Humana”, t. VI 2015.
 13. Metamorfozy struktury wywiadu w tygodnikach opinii, [w:] Współczesne media, t. 7, Media informacyjne, pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury, Lublin 2016.
 14. Między raportem a reportażem. Problemy współczesnych Polek w miesięczniku ,,Twój Styl”, [w:] (Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej. Kobiety w sferze publicznej. Teoria i praktyka, pod red. M. Pataj, Toruń 2016.
 15. Gatunki paratektowe w magazynie ,,Women’s Health”, [w:] Media a wartości, pod red. M. Gabryś-Sławińskiej, K. Pilipiuk, Biała Podlaska 2016.
 16. O artykule naukowym słów kilka, ,,Zatoka Nauki”, dostępny na stronie; http://www.ejournals.eu/Progress/2017/Numer-1/art/8920/
 17.  Reklama w poradniku ukryta. Analiza genologiczna ,,Stylowego Poradnika SHOW”, ,,Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2016, nr 3.
 18. Kreowanie wizerunku singielki w prasie kobiecej, [w:] Media a wartości, cz. IV Wolność w mediach, red. M. Gabryś-Sławińska, K. Pilipowicz, Biała Podlaska 2016.
 19. Realizacje konwencji gatunkowych na przykładzie wybranych tekstów o modzie, ,,Acta Humana” 2017, t. VIII.
 20.  O poradach prasowych z lifestylowego magazynu ,,Women’s Health”, [w:] Współczesne media. Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin 2017.

Ogłoszenia