Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Stępnik

dr hab. Małgorzata Stępnik
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA KOMUNIKACJI MEDIALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Stepnik
http://umcs-pl.academia.edu/Ma%C5%82gorzataSt%C4%99pnik
Konsultacje

 


KONSULTACJE W SEMESTRZE LETNIM / CONSULTATIONS; SPRING SEMESTER 2019/2020: 


                                                                                                      


Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Pl. Litewski 3, pok. 123.


środy, godz. 14.30 - 16.00


 


Faculty of Political Sciences and Journalism MCSU, Pl. Litewski 3, room no. 123.


Wednesdays, 2.30 - 4.00 p.m.


 


 


 


 


 


 

Adres

Lublin

O sobie

Małgorzata Stępnik - Doktor hab. nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, dr nauk hum. w dyscyplinie socjologia. Autorka publikacji naukowych mieszczących się w obszarze estetyki oraz filozofii i socjologii sztuki.

Jest czynną członkinią AICA - Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (The International Association of Art Critics), Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata (Polish Institute of World Art Studies) oraz Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (ob. w funkcji Skarbnika).  

 

Wideorelacja z wystąpienia na 52 Międzynarodowym Kongresie AICA, Berlin 2019: 

https://www.youtube.com/watch?v=yBKOm3K7xO0&list=PLMWLb8j_Dyn_NjfGvjOS5NrlY6JxDnkeG&index=14

 


Działalność naukowa

Wybrane  PUBLIKACJE od 2010 roku:

 

Wydawnictwa książkowe (autorstwo i redakcja/współredakcja):

1. M. Stępnik, Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku. Studium postaw twórczych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 298, ISBN: 978-83-7784-821-0

2. Polityczne konteksty sztuki, pod red. nauk. M. Stępnik, Wyd. UMCS, Lublin 2016, ss. 295, ISBN: 978-83-7784-887-6

3. Sztuka jako (re)medium. 18 Wschodni Salon Sztuki, pod red. nauk. M. Stępnik, Wyd. Petit s.k. Lublin na zlecenie ZPAP o. lubelskiego, Lublin 2013.

4. A. Boguszewska, M. Stępnik, R. Tarasiuk, Stan wiedzy o sztuce i kulturze plastycznej i muzycznej uczniów kształconych według podstawy programowej obowiązującej w latach 1999/2010. Raport z badań prowadzonych według koncepcji programowej opracowanej przez Annę Mazur w ramach projektu „Profesjonalizm e edukacji. Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Artystycznym UMCS, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, (współautorstwo z A. Boguszewską) s. 27-52.

5.  SZTUKA I EDUKACJA 1972-2012, 40 lat kształcenia artystycznego  na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, katalog jubileuszowy, pod red. M. Letkiewicza, P. Majewskiego, M. Mielko-Remiszewskiej i M. Stępnik, Lublin 2013. 

6. Komunikowanie artystyczne, pod red. nauk. M. Stępnik, Wyd. WSPiA, Lublin 2011.

7. M. Stępnik, Stanisława Ossowskiego koncepcja socjologii sztuki, Wyd. UMCS, Lublin 2010.

 

 Artykuły w czasopismach  i rozdziały w monografiach naukowych (od 2010 roku):

 

M. Stępnik, Vizuální gramotnost v kontextu socjologie umĕní – umĕlecké dílo jako sociální zrcadlo, (w:) Vizuální gramotnost, (ed.) Katarína Přikrylová, Praha 2010.

M. Stępnik, Pojęcie Visual literacy w kontekście socjologii sztuki. Dzieło sztuki jako lustro społeczne, „ANNALES” Sectio L, Vol. VIII, 2, 2010, ss. 57-74.

M. Stępnik, Status obrazu w sztuce awangardowej , (w:) RRR – Kognitywistyka. Empatia, obrazowanie  i kontekst jako kategorie kognitywistyczne, pod red. H. Kardeli, Z. Muszyńskiego i M. Rajewskiego,Wyd. UMCS, 2012, ss. 239-249.

M. Stępnik, Poza bezpiecznym nawiasem mainstreamu. O odwadze kontestatorskich objawień Przemysława Kwieka, katalog wystawy, Galeria Labirynt, Lublin 2012, ss. 8-36.

M. Stępnik, Zmierzch Okcydentu? Niepokój malarskich (mikro)kosmosów Paula Collinsona, „Punkt” Nr 9, magazyn internetowy Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań 2012. http://www.arsenal.art.pl/publikacja/nowy-9-numer-magazynu-punkt-do-pobrania-na-www-punktmag-pl/

M. Stępnik, Bunt, niezależność i transgresja na sprzedaż. O społecznych rytuałach odbioru oraz tworzenia sztuki „trudnej”, (w:) Artysta-kurator-instytucja-odbiorca. Przestrzenie autonomii i modele krytyki,  pod red. M. Kosińskiej, K. Sikorskiej       i A. Skórzyńskiej, Wyd. Galerii Miejskiej Arsenał, Poznań 2012, ss. 158-188.

M. Stępnik, Jak powstaje.. artysta. Koncepcje twórczości w refleksji amerykańskich socjologów, (w:) Edukacyjny i terapeutyczny aspekt sztuki, pod red. A. M. Żukowskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2013, ss. 55-65.

M. Stępnik, Forma jako symptom relacji społecznych w kontekście Adolfa Loosa rozważań nad ornamentyką, (w:)  Wybrane problemy edukacji plastycznej dzieci  i młodzieży , pod red. A. Boguszewskiej i A. Mazur, Wyd. UMCS, Lublin 2013, ss. 69-80.

M. Stępnik, Siła obrazu – estetyka reklamy a fenomen popularności street artu, (w:) Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, W. Furmana, J. Snopka i K. Gronia, Wyd. Poltext, Warszawa 2013, ss. 27-46.

M. Stępnik, Iter – Imaginatio. Osobowość artysty jako proces, (w:) Sztuka jako (re)medium. 18 Wschodni Salon Sztuki, pod red. nauk. M. Stępnik, Wyd. Petit s.k. Lublin na zlecenie ZPAP o. lubelskiego, Lublin 2013.

M. Stępnik, Reykjavik – wulkan sztuki nad Zatoką Faxa, „ANNALES” Sectio L, Vol. X, 2, 2012, ss. 75-94. [wydano w r. 2013]

M. Stępnik, Twórcze fascynacje występkiem na przykładzie „anielskogłowych hipsterów”,Akcent”, Nr 2 (136) 2014, ss. 83-89.

M. Stępnik, Paradoksy imaginacji. Williama Blake'a metaforyka przestrzeni, „Estetyka i Krytyka”, Nr 33 (2/2014), ss. 73-94.

M. Stępnik, Błogosławione błądzenie. Na marginesie diasporycznego manifestu Ronalda B. Kitaja, (w:) Sztuka i edukacja. Muzyka i sztuki plastyczne, pod red. A. Boguszewskiej i B. Niścior, Wyd. UMCS, Lublin 2015, s. 175-187.

M. Stępnik, Metamorfoza czy reinkarnacja? Niezamknięta historia Marii Komornickiej i Piotra Własta,(w:) Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych XIX wieku, t. I, pod red. nauk. E. Letkiewicz, Lublin 2015, s. 29-47. ISBN: 978-83-938974-7-6.

M. Stępnik, Przytomni (obecni) w grze cieni. Sławomira Marca >Walka dobre ze złem<, „Aspiracje” 4(38) 2014 - 1 (39) 2015, s. 68-74.

M. Stępnik, Monarchia nieskończonej kreacji, czyli metaweryzm Piotra Szmitkego, „Tekstualia. Palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe” Nr 2(42) 2015, s. 117-128.

M. Stępnik, Twórcze fascynacje występkiem na przykładzie „anielskogłowych hipsterów”, (w:) Opór - Protest - Wykroczenie, pod red. nauk. J. Wacha i Ł. Janickiego, Wyd. UMCS, Lublin 2015,  s. 149 - 158.

M. Stępnik, Obrazy Albionu. Pejzaże Paula Collinsona i Geda Quinna jako „teksty” o współczesnej kulturze, „ANNALES” Sectio L, Vol. XIII, 1, 2015, s. 49-67.

M. Stępnik, The Aesthetics of the The School of London „Diasporic” Painting – on the Basis of Ronald B. Kitaj’s Literary Manifestos, (w:) Studies on Modern Art Vol. 5: Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th–21st Centuries and Polish – British & Irish Art Relation, (ed.) Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski, Jan Wiktor Sienkiewicz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, s. 109-116.

M. Stępnik, „Przeciw rdzawieniu duszy” – obrazy użytkowe Marca w Galerii Fibak, „Artluk” Nr 2/ 2016, [str. nn.], wersja on-line pod adresem: http://www.artluk.com/eart.php?id=72 

M. Stępnik, An artist, an explorer, an „initiate”. Spiritual journeys of Maya Deren, (in:) Art in Jewish Society, eds. Jerzy Malinowski, Renata Piątkowska, Małgorzata Stolarska-Fronia, Tamara Sztyma, Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw-Toruń 2016, s. 101-108.

M. Stępnik, Modernist sculpture parks and their ideological contexts – on the basis of the oeuvres by Gustav Vigeland, Bernhard Hoetger and Einar Jónsson, „The Polish Journal of Aesthetics”, [numer tematyczny: Memory and (Counter) Monuments, red. Carla Milani Damião, Natalia Anna Michna], Nr  47 (4/2017), s. 143–169.                                                   link do artykułu: http://pjaesthetics.uj.edu.pl/art/47/pja_47_8.pdf

M. Stępnik, La non-existence fructueuse. Piotr Szmitke et le simulacrum parisien, [in:] Paris et les artistes polonais/ Paris and the Polish Artists 1945–1989, (Studies on Modern Art, Vol. 6), eds. Małgorzata Geron, Jerzy Malinowski, Jan Wiktor Sienkiewicz, Polish Institute of World Art Studies & Nicolaus Copernicus Publishing House, Toruń 2018, pp. 153–165.

M. Stępnik, Infantki The Krasnals czyli nostalgia za Pięknem utraconym, [w:] Infantka Małgorzata we współczesnej sztuce polskiej, pod red. Maliny Barcikowskiej, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata - seria Studia i monografie, Wyd. Tako, Warszawa-Toruń 2018, s. 23­­-43. ISBN: 978-83-654-8012-5

M. Stępnik, „Włóczędzy transjęzykowych przestrzeni.” Strategie parafikcji w twórczości wybranych artystów współczesnych, (w:) Dyskursy sztuki. Dyskursy o sztuce, pod red. Teresy Pękali, Wyd. UMCS, Lublin 2018, s. 561-576. ISBN: 978-83-227-9091-5

 

Organizacja konferencji naukowych:

 

Kierownik ogólnopolskiej konferencji naukowej "Komunikacja artystyczna",organizowanej pod auspicjami Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Kazimierz Dolny 15-16.09. 2010r.

Kierownik ogólnopolskiej konferencji naukowej "Polityczne konteksty sztuki", organizowanej pod auspicjami Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny 13-14 września 2012r.

Kierownik naukowy ogólnopolskiej konferencji naukowej "Sztuka jako (re)medium. Rola współczesnego artworldu w procesie przeobrażeń społecznych". Kierownik artystyczny - dr Wojciech Mendzelewski. Konferencja organizowana pod auspicjami Związku Polskich Artystów Plastyków - okręg lubelski, Lublin 15-16 listopada 2013.

 

 Czynny udział w konferencjach naukowych:

 

Ogólnopolska konferencja naukowa „Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności", Zielona Góra 20-21. 10.2003r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Socrealizm. Fabuły - Komunikaty - Ikony", Kozłówka-Roskosz 15-17.09 2004r.

IV Seminarium RRR - Kognitywistyka „Obrazowanie”, 18 - 19. 05. 2006r.

IV Lubelskie Forum „Sztuka-Edukacja", Wydział Artystyczny UMCS, Lublin 22-24.10.2007r.

„University Didactics", szkolenie organizowane przez Uniwersytet Reykjaviku (Háskólinn í Reykjavík), 7-13.06.2010r.

Międzynarodowe sympozjum „Vizuální gramotnost, její předpoklady a cíle/ Visual literacy”, pod auspicjami INSEA oraz Univerzita Hradec Králové i Uniwersytetu Karola w Pradze, Hradec Králové 18-20.11.2010r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Komunikacja wizualna w dziennikarstwie, reklamie i public relations”, organizowana pod auspicjami Instytutu Dziennikarstwa  i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 18-19.10.2011r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Problemy edukacji kulturalnej i artystycznej”, organizowana przez Galerię Arsenał, Koło Naukowe  Kulturoznawców UAM oraz Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 15-16 marca 2012.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Creativity and Democracy” organizowana przez John Moores University, University of Chester oraz Tate Liverpool, Liverpool 18-19 października 2012.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sztuka i polityka - sztuki wizualne”, organizowana pod auspicjami Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 10-11 kwietnia 2013.

II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Wspólne drogi – Opór - Protest - Wykroczenie”, organizowane przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe i Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS, Lublin 16-17 maja 2013.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sztuka i Edukacja”, (Jubileusz 40-lecia kształcenia artystycznego na UMCS), Lublin 6-7 czerwca 2013.

XIII Zlot Filozoficzny „Przejawy i Zagrożenia Duchowości. Chłopski Rozum”,  zorganizowany przez Zakład Filozofii Kultury – Instytut Filozofii UMCS oraz Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Społecznych „Wspólnota“;  Mięćmierz, 27–29 września 2013.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in the 20th – 21st centuries and Polish-British & Irish art relations” (Sztuka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii & Republiki Irlandii w XX i XXI wieku i polsko-brytyjskie & irlandzkie kontakty artystyczne), konferencja zorganizowana przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata oraz Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń 9-11 października 2013.Tytuł wygłoszonego referatu: The Aesthetics of the The School of London „Diasporic” Painting – on the Basis of Ronald B. Kitaj’s Literary Manifestos.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Sztuka jako (re)medium. Rola współczesnego artworldu w procesie przemian społeczno-kulturowych”; konferencja organizowana pod auspicjami Lubelskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków, towarzysząca 18. edycji Wschodniego Salonu Sztuki, Muzeum Lubelskie na Zamku, 15-16 listopada 2013.

2nd Congress of Jewish Art in Poland - „Art in Jewish Society”, ( 2 Międzynarodowy Kongres Sztuki Żydów w Polsce ), Warszawa 24-26 czerwca 2014. Kongres współorganizowany przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata oraz Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Tytuł wygłoszonego referatu: 
An artist, an explorer, an „initiate”. Spiritual journeys of Maya Deren.

XIV Zlot Filozoficzny „Potwory i Potworności”,  zorganizowany przez Zakład Filozofii Kultury – Instytut Filozofii UMCS oraz Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Społecznych „Wspólnota“;  Wiatrakowo k. Kazimierza Dolnego, 4-6 lipca 2014. Tytuł wygłoszonego referatu:  Fascynacje Niesamowitym. Postać Golema w sztuce.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych XIX wieku”. Konferencja organizowana przez Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Lublin, 20-21.10. 2014. Tytuł wygłoszonego referatu: Problem tożsamości cielesnej. Maria Komornicka/Piotr Włast.

Ogólnopolska, artystyczno-naukowa – II Konferencja Metawerystyczna, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 27.10.2014. Temat wygłoszonego referatu: Prawda maski i wcielenia. Twórcze strategie Mai Deren i Lynn Hershman Leeson.

Międzynarodowa konferencja naukowa Nordik 2015: Mapping uncharted territories, 13-16 maja 2015, Reykjavík. Organizatorzy: NORDIK Committee for Art History, University of Iceland. Tytuł wygłoszonego referatu: Sculpture parks and their ideological contexts. Exploring the artistic oeuvres by Gustav Vigeland, Einar Jónsson and Bernhard Hoetger.

IV Konferencja Sztuki Nowoczesnej – Paryż i artyści polscy / Paris et les artistes polonais / Paris and the Polish Artists 1945-1989, Centrum Sztuki Współczensej „Znaki Czasu” w Toruniu, 7-9 października 2015. Organizatorzy: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata oraz Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Tytuł wystąpienia: Owocne nieistnienie. Piotr Szmitke i paryskie simulacrum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Dyskursy sztuki. Dyskursy o sztuce”, zorganizowana przez Zakład Estetyki Instytutu Filozofii WFiS UMCS, 1–4 czerwca 2017r., Zakopane. Tytuł wystąpienia:Włóczędzy transjęzykowych przestrzeni. Strategie parafikcji w twórczości współczesnych artystów-emigrantów.

52nd International AICA Congress: Kunst Kritik in Zeiten von Populismen & Nationalismen/ Art Criticism in Times of Populism and Nationalism (Berlin, 3-5 października 2019r.). Tytuł referatu: Vox populi - politicians as art critics.