Niemi świadkowie epoki lodowcowej - odczyt prof. dr hab. M. Górskiej-Zabielskiej (UW)

  • Grupa docelowa
    posiedzenie otwarte
  • Organizator
    Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  • Miejsce
    Aula im. Eugeniusza Romera, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Al. Kraśnicka 2d

Odczyt w ramach posiedzeń Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego:

Dr hab. Maria Górska-Zabielska  (prof. UW):  Niemi świadkowie epoki lodowcowej 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE ODDZIAŁ LUBELSKI