Fenomen Tatr – wysokie góry w nizinnym kraju - odczyt dr Wojciecha Lewandowskiego (UW)

  • Grupa docelowa
    posiedzenie otwarte
  • Organizator
    Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  • Miejsce
    Aula im. Eugeniusza Romera, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Al. Kraśnicka 2d

Odczyt w ramach posiedzeń Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego:

Fenomen Tatr – wysokie góry w nizinnym kraju  - odczyt dr Wojciecha Lewandowskiego (UW)

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE ODDZIAŁ LUBELSKI