Nowa Zelandia – tam i z powrotem po Kraju Długiej Białej Chmury - odczyt dr Macieja Mendeckiego (UŚ)

  • Grupa docelowa
    posiedzenie otwarte
  • Organizator
    Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  • Miejsce
    Aula im. Eugeniusza Romera, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie, Al. Kraśnicka 2d

Odczyt w ramach posiedzeń Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego:

Dr Maciej Mendecki  (UŚ): Nowa Zelandia – tam i z powrotem po Kraju Długiej Białej Chmury

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE ODDZIAŁ LUBELSKI