VIII Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME

Zapraszamy do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Filozoficznej EPISTEME, która rozpocznie się 8 grudnia 2018 r. o godzinie 9:00 w Sali Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS (Lublin, Plac Marii Skłodowskiej-Curie 4).

Wydarzenie jest wyjątkowym spotkaniem, podczas którego uczestnicy skupią swoją uwagę nad zagadnieniami dotyczącymi filozoficznej refleksji w zakresie m.in. filozofii religii, epistemologii, etyki i aksjologii, filozofii kultury czy metafizyki.
Wzorem poprzednich edycji, ideą Konferencji jest rzetelna, akademicka dyskusja, której celem jest aktualizacja oraz promocja filozofii jako nauki.

Obecnie filozofowanie jest niezwykle popularne, głównie ze względu na szczególny czas w historii ludzkich dziejów. Dynamiczny rozwój otaczającej nas rzeczywistości, rozwój takich idei jak konsumpcjonizm, hedonizm materialistyczny czy postmodernizm wymaga tworzenia nowych myśli, koncepcji, a także przedefiniowania zastanych problemów i stanowisk. Poprzednie edycje wydarzenia cieszyły się dużą popularnością wśród pasjonatów filozofii. Konferencja to kontynuacja inicjatywy realizowanej przez Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Fundację na Rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Program konferencji

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: http://www.konferencja-episteme.pl/

 

 

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    6 grudnia 2018