Gość z Estonii dr Anneli Poska

W okresie 28-31 lipca br.  w Instytucie Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS gościliśmy panią dr Anneli Poska z Tallin University of Technology w Estonii – wybitnego  paleoekologa i specjalistkę w zakresie rekonstrukcji klimatu różnowiekowych interglacjałów plejstoceńskich.

Dr Anneli Poska współpracuje z polskimi paleoekologami, zarówno przedstawicielami nauk o Ziemi i środowisku, jak i nauk biologicznych. Od wielu lat związana jest z grupą paleoklimatologów pracujących w Lund University w Szwecji   i  ma   na swoim koncie liczne wysokopunktowane prace w międzynarodowych zespołach. Aktualnie  jest zaangażowana w projekt badawczy NCN OPUS 14 „Śród-eemskie oscylacje klimatyczne. Rekonstrukcja w oparciu o multidyscyplinarne badania kopalnych osadów jeziornych Równiny Garwolińskiej (Polska Centralna)” . Grantem kieruje prof. dr hab. Irena Agnieszka Pidek (Katedra Geomorfologii i Paleogeografii).

 Więcej informacji o aktualnych badaniach w projekcie można przeczytać na stronie.

 

    Aktualności

    Data dodania
    3 sierpnia 2022