XXX Olimpiada Filozoficzna - etap okręgowy

27.02.2018

24.02.2018 fot. Bartosz Proll