Wystawa „Najlepsi z najlepszych! 3.0”

14.05.2019

fot. Bartosz Proll - 9.05.2019 r. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadzi projekt „Realizacja prac graficznych i udział studentów kierunku grafika Wydziału Artystycznego UMCS, członków Koła Naukowo-Artystycznego Frakcja Sucha, w międzynarodowych konkursach sztuki” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój poprzez udział w projekcie pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym pn. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” Cel projektu: wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.