Wystawa Krajobrazy Stanów Zjednoczonych Ameryki

07.10.2016

Fot. Bartosz Proll