V Wojewódzki Konkursu Piosenki Rosyjskiej: 9.06.2016 r.

16.06.2016

Fot. Bartosz Proll