Uroczystości na Wydziale Ekonomicznym UMCS

29.09.2021

28.09.2021 r. - fot. Bartosz Proll