Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych

20.12.2019

Fot. Bartosz Proll