Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych

21.04.2022

21.04.2022 - fot. Bartosz Proll