Studenckie strajki marzec '68 – prof. Mariusz Mazur

08.03.2021

Fot. IPN w Lublinie