Prof. Stefan Sokołowski doktorem honoris causa Instytutu Fizyki Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie

12.02.2021

Fot. Bartosz Proll