Prace studentów grafiki - wystawa "Aleja lubelskiej nauki"

23.09.2021

studenci 2 roku grafiki na Wydziale Artystycznym UMCS pod kierownictwem dra szt. Karol Pomykała