Porozumienie o współpracy między Gminą Lublin, przedstawicielami lubelskich szkół wyższych i Fundacją WeDo.

15.06.2022

15.06.2022 r. - fot. Bartosz Proll