Pierwsze posiedzenie Rady Młodych Naukowców

31.05.2021

27.05.2021 r. - fot. Bartosz Proll