Konferencja konsultacyjna dotycząca koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych

25.06.2018

Fot. Bartosz Proll