Immatrykulacje studentów pierwszego roku

02.10.2020

fot. Bartosz Proll