Gala Organizacji Studenckich UMCS pod patronatem prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej

13.06.2022

9.06.2022 - fot. Bartosz Proll