Drzwi Otwarte 2018, cz. 1

12.03.2018

09.03.2018 r.
Fot. Bartosz Proll