Benefis Stanisława Leszczyńskiego

30.11.2016

Fot. Bartosz Proll