6. Międzynarodowe Biennale Plakatu Lublin 2023: 80. rocznica powołania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

27.03.2024

26.03.2024 r. - fot. Michał Piłat