Wystawa "Wielość w jedności, jedność w wielości"

10.02.2022

fot. Tomasz Młynarczyk