Sympozjum szkoleniowe "Kontrola archiwalna w podmiotach publicznych"

17.05.2023

16 maja 2023 r. w Sali Błękitniej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się sympozjum szkoleniowe na temat kontroli archiwalnej w podmiotach publicznych.