Ilustratorzy dzieł romantyków. Od Adama Mickiewicza do Wincentego Pola

20.05.2022

Wystawa „Ilustratorzy dzieł romantyków. Od Adama Mickiewicza do Wincentego Pola” w Muzeum UMCS