Filar IV. Badanie państwa w czasach zmiany

Celem „filaru” IV. jest analiza warstwy epistemologicznej państwa w czasach zmiany, a więc koncentracja na procesie badawczym, a nie tylko na dynamice i zmienności rzeczywistości społecznej i funkcjonowania państwa w tym środowisku. Sugerujemy, aby przedmiotem szczególnego zainteresowania uczynić: 1) tendencje zmiany przedmiotu badań politologicznych w warunkach zmiany rzeczywistości; 2) użyteczność teorii i konstrukcji analitycznych w warunkach zmiany; 3) metodologię badania państw w czasach zmiany.

Zapoznaj się z abstraktami >>

 

Zakończenie rejestracji udziału w Kongresie!

Rejestracja uczestnictwa w IV Ogólnopolskim Kongresie Politologii została zamknięta w dniu 6 lipca 2018 r. Serdecznie dziękujemy za przesłane aplikacje. Wkrótce przedstawimy ramowy program obrad.