Filar I. Uwarunkowania zmiany środowiska państwa

 Celem „filaru” I. jest identyfikacja i analiza zmiennych warunkujących funkcjonowanie współczesnych państw, tworzących ich środowisko, także to o nowych jakościowo cechach. Zakładamy więc, że państwo istnieje w środowisku „sił” dynamicznie nań oddziałujących, zmieniających warunki jego funkcjonowania. Dla celów analitycznych rozróżniamy siły na poziomie wnętrza państwa i na poziomie systemu międzynarodowego, pamiętając o ich wzajemnym „nakładaniu się” i warunkowaniu.

 

Zapoznaj się z abstraktami >>

 

Zakończenie rejestracji udziału w Kongresie!

Rejestracja uczestnictwa w IV Ogólnopolskim Kongresie Politologii została zamknięta w dniu 6 lipca 2018 r. Serdecznie dziękujemy za przesłane aplikacje. Wkrótce przedstawimy ramowy program obrad.