ECTN- Eurobachelor Certification

Tytuł projektu: „ECTN - Eurobachelor Certification”

Nr umowy: MNISW/2018/98/DIR/AZ

Jednostka organizacyjna: Wydział Chemii

Wartość projektu: 26 130,51 PLN

Termin realizacji: 03.08.2018 - 31.12.2020

    Autor
    Dorota Obydź