Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość edukacji medialnej

Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej"/ Umowa nr FSS/2014/HEI/W/0033/U/0031

Jednostka organizacyjna: Wydział Politologii UMCS

Wartość projektu: 339 532,20 PLN

Termin realizacji: 1.01.2015-31.05.2016