Dr Przemysław Mroczek

10 października 2018 r.  Dr Przemysław Mroczek złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie wniosek o przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w obszarze nauki przyrodniczych, dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geografia 

18 października 2018 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne, a jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Przemysława Mroczka wskazała Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

9 listopada 2018 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Przemysława Mroczka oraz w sprawie wyznaczenia 3 członków komisji habilitacyjnej (sekretarz, recenzent i członek) w postępowaniu habilitacyjnym dr Przemysława Mroczka

6 grudnia 2018 (zm. 10 stycznia 2019 r.) Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

  • Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Kazimierz Krzemień, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Sekretarz Komisji – dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Recenzent – prof. dr hab. Ryszard Dębicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Recenzent – dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Recenzent – dr hab. Beata Łabaz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Członek Komisji – prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Członek Komisji – dr hab. Paweł Sowiński, Uniwersytet Warmińsko-mazurski w Olsztynie

15 marca 2019 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

20 marca 2019 r. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia dr Przemysławowi Mroczkowi 

Informacje odnośnie postepowania habilitacyjnego na stronach Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Szersze informacje o habilitancie

Rozprawa habilitacyjna