Przyjemności duchowe i cielesne w kulturze - konferencja

Zakład Historii Kultury w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS
i Sekcja Kulturoznawcza Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS

zapraszają do wzięcia udziału

w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:

„Przyjemności duchowe i cielesne w kulturze na przestrzeni dziejów”

Strona konferencji:

przyjemnosci.umcs.lublin.pl

Lublin, 6 listopada 2015 roku

Program konferencji


Celem konferencji jest ukazanie przyjemności cielesnych i duchowych w szerokiej perspektywie przemian historyczno-kulturowych na przestrzeni dziejów. Pragniemy przedstawić, jak w różnych kontekstach, kulturach i w różnym czasie historycznym funkcjonowała kategoria przyjemności – jak zmieniało się jej znaczenie i definicje. Do dyskusji zapraszamy kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, filozofów, religioznawców, socjologów, antropologów kultury oraz literaturoznawców, jak również przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych zainteresowanych zagadnieniem przyjemności.

Jako punkty wyjścia do prezentacji i dyskusji proponujemy następujące zakresy tematyczne:

 • drogi poszukiwania i zaspokajania przyjemności,
 • tabu a przyjemność/ tabu przyjemności,
 • hierarchia przyjemności,
 • przyjemności metafizyczne,
 • przyjemności w dyskursie kulinarnym,
 • przyjemność posiadania,
 • przyjemności intelektualne,
 • przyjemności doznań estetycznych,
 • przyjemności graniczne (np. doznania ekstremalne, asceza),
 • przyjemności zmysłowe,
 • przyjemności ludyczne,
 • przyjemności jako element stereotypów etnicznych,
 • krytyka i odrzucanie przyjemności,
 • różne konsekwencje zaspokajania przyjemności.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się pod adresem: http://przyjemnosci.umcs.lublin.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 30.06.2015 r. Ewentualne pytania i wątpliwości można kierować drogą e-mailową na adres: przyjemnosci.lublin@gmail.com. Szczegółowe informacje zostaną przekazane w komunikacie konferencyjnym po zamknięciu listy zgłoszeń.

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  6 listopada 2015