Fotografia w czasie, czas w fotografii - konferencja

Studenckie Koło Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej„Fotografia w czasie, czas w fotografii” (Lublin, 8 kwietnia 2016 r.).

Proponowane zakresy tematyczne wystąpień:

 1. ontologia i fenomenologia fotografii
 2. kreacja czasu i przestrzeni w fotografii
 3. fotograf jako świadek historii
 4. fotografia jako punkt wyjścia do konstruowania narracji o przeszłości i teraźniejszości
 5. doświadczanie czasoprzestrzeni za pośrednictwem fotografii
 6. inne dotyczące fotografii jako medium wykorzystującego czas

Planowany czas prezentacji referatu: 20 minut

Opłata konferencyjna: 100 zł

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać do 1 lutego 2016 r. na adres fotografia.czas@gmail.com. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: http://fotografiaczas.wix.com/home.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń. Odpowiedzi dotyczące przyjęcia lub odrzucenia zgłoszeń zostaną rozesłane do 14.02.2016 r.

Strona konferencji na Facebooku

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  19 stycznia 2016