Z Lublina do Wilna w kilka sekund

11 lipca 2022 r. odbyło się spotkanie reprezentantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z delegacją Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina. Miało ono niecodzienną formę, gdyż zostało zrealizowane za pośrednictwem wirtualnego portalu łączącego nasze miasta.

Spotkanie miało na celu wzmocnienie relacji między uniwersytetami, które wspólnie działają w ramach konsorcjum Uniwersytetów Europejskich ATHENA.

Z ramienia UMCS w spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki – prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Dorota Kołodyńska – prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia, dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS – prorektor ds. ogólnych, Diana Szczepańska – p.o. dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej, Karolina Sokolińska – kierownik Biura Kształcenia Ustawicznego oraz Monika Kusiej z Centrum Promocji.

Ze strony Vilnius-Tech z Lublinem połączyli się: dr Živilė Sederevičiūtė- Pačiauskienė – prorektor ds. studiów, Aleksandra Sokolova – zastępca kierownika Biura Stosunków Międzynarodowych, Indrė Kasputytė – kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych, Vidmantė Krušinskaitė – specjalista Biura Komunikacji Społecznej oraz Vitalij Zenčenko z Centrum Planowania Strategicznego, Zarządzania Jakością i Analiz.

UMCS wraz z innymi uczelniami z całego kontynentu realizuje działania z zakresu zaawansowanych technologii w szkolnictwie wyższym w ramach konsorcjum Uniwersytetów Europejskich. Więcej informacji o sieci ATHENA znajduje się na stronie: www.umcs.pl/en/athena.htm.

Autor: Diana Szczepańska

Fot. Bartosz Proll/UMCS, Aleksandra Sokolova/Vilnius-Tech

 

    Aktualności

    Data dodania
    12 lipca 2022