XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów

22 kwietnia 2013 r. w Dużej Auli Wydziału Humanistycznego UMCS odbyła się uroczysta inauguracja XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. Gośćmi wydarzenia byli m.in. przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej oraz wielu znamienitych reprezentantów instytucji patronujących Zjazdowi. Uroczystego otwarcia Zjazdu dokonał JM Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski.

Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów jest największą tego typu, cykliczną konferencją popularno-naukową, w której udział wzięli studenci i doktoranci wszystkich polskich i kilku zagranicznych uniwersytetów. Ponad 300 prelegentów przedstawiło swoje wystąpienia w dwudziestu panelach tematycznych, moderowanych przez pracowników naukowych UMCS. Ich uzupełnieniem były cztery panele eksperckie również prowadzone przez zawodowych historyków oraz liczne imprezy towarzyszące, wycieczki tematyczne promujące Lublin i Lubelszczyznę, warsztaty historyczne oraz prezentacja miasteczka rekonstrukcyjnego.

XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów został profesjonalnie przygotowany przez Komitet Organizacyjny w składzie: Aleksandra Marzec, Urszula Pitura i Paweł Wrona oraz kilkunastu współpracowników. Całemu przedsięwzięciu szczególną uwagę poświęcili również Dyrektor Instytutu Historii UMCS dr hab. Dariusz Słapek i Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Robert Litwiński, prof. UMCS.

Zjazd odbył się w dniach 22-26 kwietnia 2013 r. i miał charakter otwarty.

    Aktualności