XVII Lubelskie Forum Sztuki Współczesnej im. W. Lutosławskiego

16 kwietnia 2013 roku w ACK UMCS „Chatka Żaka” odbył się koncert kameralno-chóralny w ramach XVII Lubelskiego Forum Sztuki Współczesnej im. W. Lutosławskiego.

Wśród wykonawców znaleźli się pracownicy Wydziału Artystycznego UMCS: dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak, prof. nadzw. – akordeon, prof. sztuk muz. Gabriela Klauza – organy, prof. sztuk muz. Urszula Bobryk – dyrygent oraz Chór Akademicki UMCS im. J. Czerwińskiej.

Koncertowi towarzyszyła wystawa malarstwa „Kadry rzeczywistości” dra Kamila Siczka, pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Artystycznego UMCS.

Organizatorem wydarzenia była Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie, a współorganizatorami: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie, Szkoła Muzyczna I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie, Zespół Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie.

 

    Aktualności

    Data dodania
    17 kwietnia 2013