XIII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki

W dniach 27-29 2011 r. kwietnia na Wydziale Humanistycznym UMCS odbył się XIII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki pod hasłem „Kancelaria i archiwum – wczoraj i dziś”. W wydarzeniu wzięli udział studenci oraz pracownicy naukowi reprezentujący zarówno polskie, jak i zagraniczne ośrodki naukowe. Przeszło 60 referentów obradowało w trakcie sesji plenarnej oraz trzech sekcji badawczych.

Podczas Zjazdu uczestnicy debatowali m.in. nad problemem kształcenia archiwistów w Rosji i na Ukrainie, rozwojem archiwistyki cyfrowej oraz funkcjonowaniem kancelarii w instytucjach kościelnych i szkolnictwie.

    Aktualności